Ferrand Hudig 1We kregen het vreselijke bericht dat de vrijdag 27 februari 2015 Ferrand Hudig geheel onverwacht is overleden. Zijn vrouw Gonneke vond hem toen hij al overleden was.
Iedereen was door dit bericht aangeslagen. De dag ervoor had Ferrand nog met ons in het Deventer Kamerorkest gespeeld en ’s woensdags nog in het strijkkwintet, waarin vier DKO-leden spelen. Ferrand raakte iedereen altijd met zijn bekende humor, onmiddellijk gevolgd door een aanstekelijke lach. Je wist bij het binnenkomen van de repetitiezaal meteen of Ferrand er al was.
Sinds vijftien jaar was Ferrand lid van het kamerorkest dat hij een warm hart toedroeg. Op vele manieren heeft hij zijn bijdrage geleverd aan het orkest, niet alleen als penningmeester, maar ook als adverteerder in de programmaboekjes, maar vooral als toegewijd cellist. Als geen ander studeerde hij op zijn partijen. In vroeger jaren had hij namelijk altviool gespeeld, daarna cello. Op latere leeftijd een ander instrument bespelen is niet een gemakkelijke opgave.
Ferrand sprak nooit veel over het verleden. Terloops hoorde je dat hij had gestudeerd aan de Tropische Landbouwschool in Deventer en dat hij daarna via aanvullende cursussen beëdigd werd als taxateur van in eerste instantie landbouwgronden.
Wij wensen Gonneke, zijn kinderen en andere nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van het verlies van zo’n markante man.
We zullen hem allemaal missen.

Neelco

Ferrand Hudig 2013